Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
MENU
MENU
Untitled Document
 
 
 
   
Avaya EZ Quote
 
 
 
 
 
 
AVAYA
AVAYA
AVAYA Inteligent Communications Serbia

Intelligent Communications

 

AVAYA Company Overview
 

Avaya razvija inteligentna komunikaciona rešenja i smatra se vodećim provajderom IP telefonije, kontakt centara i rešenja na polju unificirane komunikacije. Avaya uspešno integriše komunikacijske procese u poslovne procese omogućavajući veću produktivnost zaposlenih, veću efikasnost kompanije i veće zadovoljstvo klijenata, a pritom omogućava kompaniji globalnu povezanost. Više od milion kompanija širom sveta, među kojima je i više od 90% Fortune 500 kompanija, koriste Avaya rešenja.

 


AVAYA Pruža konkurentnost kompanijama
 

Avaya može ponuditi svakoj lokalnoj ili međunarodnoj kompaniji, bez obzira na veličinu, efikasna komunikaciona rešenja koja u velikoj meri doprinose konkurentnosti i donose dodatnu vrednost kompaniji. Avaya takođe nudi rešenja za SMB firme sa velikim funkcijskim portfoliom i prilagodljivom cenom. Koristeći modularne komponente, sistem koji uključuje i usluge je prilagođen svim vašim potrebama.Inteligentna AVAYA rešenja pomažu Vašoj kompaniji i okolini Avaya je razvila proizvode, programe i rešenja koja pomažu u smanjenju emisije CO2 gasova, posebno s aktivnostima kao što su poslovna putovanja, odlazak na posao i potrošnja električne energije. Avaya podržava teleworking, kolaborativna rešenja sa audio i web conferencing-om, a isto tako umanjuje troškove električne energije vezane za komunikacione sisteme. Na ovaj način, Avaya pomaže korisnicima dostizanje kompanijskih i ekoloških ciljeva.

 


AVAYA Istorija kompanije
 

Avaya funkcioniše kao samostalna kompanija još od odvajanja od Lucent Technologies, 2. oktobra 2000. Pre toga, Avaya je bila deo Western Electric i AT & T više od 100 godina. Avayalab, deo kompanije Avaya, koncentriše se uglavnom na istraživanje i razvoj komunikacionih tehnologija za kompanije i vlasti. Ova firma je uspešno radila 75 godina kao deo Bell Laboratories, jednog od najboljih istraživačkih instituta u svetu, koja ima registrovanih 3.000 patenata od svog početka pa do sada. 18. novembra 2004. godine, Avaya je kupila Tenovis, kompaniju sa stogodišnjom tradicijom u područiju komunikacija. Kompanije Silver Lake i TPG Capital kupile su kompaniju Avaya u oktobru 2007.

 


www.avaya.com